DARMOWY PACZKOMAT OD 500ZŁ

DARMOWY KURIER OD 1500ZŁ

Promocje
Antena Mistral MI-ANT07 UFO - CZARNA do auta, tira, kampera
Antena Mistral MI-ANT07 UFO - CZARNA do auta, tira, kampera

241,89 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 243,99 zł
szt.
Telewizor 21,5 cala Mistral SMART TV do kampera 12V 230V
Telewizor 21,5 cala Mistral SMART TV do kampera 12V 230V

1 327,99 zł

Cena regularna: 1 389,00 zł

Najniższa cena: 1 339,99 zł
szt.
Telewizor 23,5 cala Mistral SMART TV do kampera 12V 230V
Telewizor 23,5 cala Mistral SMART TV do kampera 12V 230V

1 369,99 zł

Cena regularna: 1 399,00 zł

Najniższa cena: 1 399,00 zł
szt.
Przetwornica napięcia VOLT Sinus PRO 2000 MPPT Solar, do kampera, kempingowa, zasilacz awaryjny
Przetwornica napięcia VOLT Sinus PRO 2000 MPPT Solar, do kampera, kempingowa, zasilacz awaryjny

1 089,99 zł

Cena regularna: 1 499,00 zł

Najniższa cena: 1 095,50 zł
szt.
Lodówka do kampera absorpcyjna Thetford N4097+ 12V/230V/GAZ
Lodówka do kampera absorpcyjna Thetford N4097+ 12V/230V/GAZ

4 819,99 zł

Cena regularna: 5 579,00 zł

Najniższa cena: 4 829,99 zł
szt.
Lodówka kompresorowa Thetford T2090 12V - do kampera i przyczepy kempingowej
Lodówka kompresorowa Thetford T2090 12V - do kampera i przyczepy kempingowej

4 819,99 zł

Cena regularna: 5 399,00 zł

Najniższa cena: 4 879,00 zł
szt.
Zbiornik na szarą wodę 93l - DUCATO/BOXER/JUMPER - do kampera
Zbiornik na szarą wodę 93l - DUCATO/BOXER/JUMPER - do kampera

965,00 zł

Cena regularna: 989,99 zł

Najniższa cena: 989,99 zł
szt.
Kuchenka ze zlewozmywakiem Dometic MO 9722R - do kampera i przyczepy kempingowej
Kuchenka ze zlewozmywakiem Dometic MO 9722R - do kampera i przyczepy kempingowej

2 599,00 zł

Cena regularna: 2 896,00 zł

Najniższa cena: 2 479,00 zł
szt.

Polityka prywatności

Polityka plików “cookies” serwisu incamp.sklep.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

     Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy Panią/Pana:

1.Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest incamp.sklep.pl z siedzibą w Grodzisku Wlkp. ul. Środkowa 105 62-065 Grodzisk Wlkp.
Kontakt z administratorem:
     - poczta (listy/pisma) należy przesyłać na adres: INCAMP Paweł Maik ul. Środkowa 105 62-065 Grodzisk Wlkp.
     - e-mail: kontakt@incamp.sklep.pl

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane pod warunkiem spełnienia choćby jednej z przesłanek art. 6 ust. 1 rozporządzenia RODO w celach handlowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
     a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na incamp.sklep.pl  
     b) przygotowania i przedstawienia oferty, zamówień, realizacji zleceń produkcyjnych
     c) realizacji umów zawartych z INCAMP Paweł Maik
     d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody                             

4. Okres przechowywania danych osobowych.   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Odbiorcy danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z INCAMP Paweł Maik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest INCAMP Paweł Maik (dostawcy, kooperanci, klienci).

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
     a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych w zakresie określonym w art. 15 RODO,
     b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne w zakresie określonym w art. 16 RODO,
     c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w zakresie określonym w art. 17 RODO w przypadku gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
        - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
     d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w art. 18 RODO w przypadku gdy:
        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
        - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
        - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
     e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie określonym w art. 20 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
        - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
        - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
     f) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym art. 21 RODO – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
        - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
        - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     g) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
     h) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Zgoda
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00 fax: 22 531 03 01.

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl